Kendini TANI!

Bir şey ki, yapmasan da olur... YAPMA!
Bir şey ki, söylemesen de olur... SÖYLEME!

YAPTIĞIN, "KÂR"; YAPMADIĞIN, YARAR!

FaRkLaR.net

Geçmişten günümüze kadar, tüm biliminsanlarının, felsefe ve sanatla içiçe olanların üzerinde birleştikleri; İnsan ve onun sistem içindeki konumu, etkileşim içinde bulundukları, araçları, bunların tüm kombinasyonları ve süreçlerin doğru tanımlanması gerekliliğidir.

Kendimizi Tanımak, tüm eylemlerin ve değerlerin en başında gelendir! Bu amaç ve çaba içinde olarak en önemli ve en büyük adım atılmış olacaktır. Kendini Tanıma sürecine girildiğinde ise tüm değerler, kendiliğinden, en olması gerektiği biçimde yerlerine oturacaktır. Bunun sağlanması o kadar kolay da mı, bunu bu kadar "rahat ve kesin" tanımlıyoruz. Hayır! Böyle bir iddiamız yok fakat çekirdeğin bu olduğunun altının çizilmesi; gerekli, yeterli zaman ve enerji içinde ancak bununla olanaklı kılınabileceği üzerine düşünce ve imanımızla(düşünce ve inancın pekişmişliği) bu başlıkları öncellemeliyiz.

Çözüm olarak bunu gösteriyorsak "Kendini Tanıma"nın hangi koşullarda ve nasıl olabileceği ile ilgili düşüncemizi de belirtmemiz gerekiyor. Şunu da belirtmek gerekir ki, eğer doğru soru sorulur ve doğru yanıt -gerçekten isteyerek- aranırsa herkesin çıkaracağı sonuç, birdir, aynıdır.

Kişinin tüm yaşamı boyunca gün içinde en çok yaptığı ve yaşadığı, oksijenle olan ilişkisidir. "Solunum(Nefes)". En başta bu ve hepimizin bildiği altı ana/üst konu başlığını Kendini Tanıma'da merkez olarak değerlendiriyoruz.

Gün içinde üç temel öğün ve çok çeşitli ara, sıvı ve katı uygulamalarda bulunduğumuz "Beslenme".

Bir günde 60.000 ila 90.000 düşüncenin geçtiği, farklı duygulanım ve davranışlarımızın ortak tanımı olan "Psikoloji".

Zihnimizin ve varoluşumuzun temel fiziksel aracı olan gövdemizin ve özelliklerinin incelendiği ve de bunları sağlayan araçların incelendiği "Fizyoloji".

Yaşamın en temel gövdesel ve zihinsel gereksinimlerinden olan "Eşeybilim(Seksoloji)".

Bunların hepsini yazılı olarak iletme olanağı, tüm etkileşim ve ifade olanakları ve de araçlarıyla anlaşabildiğimiz "İletişim".

Tüm bunlar; gerçekten isteyerek yani eylemle, gerekeni yaparak ve bunun yanısıra umut ve çaba içinde; içtenlik, ciddiyet ve samimiyetle üzerinde durulması gerekenlerdir. Bunları açmak ve üzerinde yoğunlaşmak artık bizim elimizde. Kaynakları, kitapları ve interneti doğru ve yerinde kullanarak çok da kolay olacaktır emin olunuz.

• Kendini tanıma, mutluluğun ilk yasasıdır.
• Kendini tanıma, düşünce ile eylemin biraraya getirilmesidir.
• Kendini tanıma, kendini, kendine eriştirmektir.
• Kendimize güvenelim, o zaman nasıl yaşanacağını göreceğiz.
• Kendimizi yönetelim, dünyayı yönetecek gücü buluruz.
• Kendini-biliş, tüm bağımlılıklardan kurtuluştur.
• Kendini idrak olmadıkça hiçbir erdem hakiki değildir.
• Kendimizde düzen olmadıkça, dünyada düzen olmayacaktır.
• Kendimizden başka, ulaşacağımız birşey yoktur.
• Kendimizden başka, kimse bize barış getirmez.
• Kendimize yardım etmekle, herkese yardım etmiş oluruz.
• Kendimizi bilmezsek, başka neyi bilebiliriz?
• Kendimizi değiştirebilirsek, bir başka değişimin gerekmediğini göreceğiz.
• Kendimizle meşgulsek, hiçbir şeye gereksinimimiz yoktur.
• Kendi düşünce biçimimizden başka hiçbir şey sınırlayamaz bizi!
• Başkalarını tanımak, akıllılık; kişinin kendini tanıması, daha büyük akıllılıktır.
• Gerçek bir arayış içinde olan kişi, kendini arayan kişidir.
• Ne gezersin, Şam, Buhara | Her ne ararsan, Kendinde Ara!
• Düşüncelerimizi gözlemleyelim, düşüncelerimizi gözlemekte olan kendimizi gözlemleyelim.
• Kişi, düzenli, olumlu, salt iyiliğe erdiği an mutludur.
• Ne olduğumuzu bilmek için, işe önce, ne olmadığımızı araştırıp-bilmekle başlamalıyız.
• Sahip olmadığımızı arayıp duracağımıza, asla kaybetmemiş olduğumuzu bulalım. KENDİMİZİ!
• Eğer gerçekten bulmak istiyorsak, bir tek yeri kazmak zorundayız. İÇİMİZİ!
• Her ne ararsak, kendimizde arayalım.
• Hiçbir şey, bizi, olduğumuzdan, kendimizden daha mutlu edemez.
• Biz, kendimiz de dahil, herşeyin kanıtıyız.
• Dünya ve içerdiği her şey, düşüncenin ürünüdür.
• Hiçbir zaman başkasını kendine benzetmeye kalkma. Sadece sen yeterlisin.
• Olduğumuzu düşündüğümüz gibi olma düşüncesinden vazgeçelim.
• Tüm bilimler, bizi tarif eder.
• Dünyayı kendi eserimiz olarak görelim ve özgür olalım!
• Düzen ve uyumu içimizde aramalıyız.
• Önemli olan, ne yaptığımız değil ne yapmaktan vazgeçtiğimizdir.
• Vazgeçmiş olduklarımız önemli değildir. Vazgeçmemiş olduğumuz nedir? Onu bulalım ve ondan vazgeçelim!
• Farkına varmadan başkalarını aldatmak ne kadar güçse, farkına varmadan kendini aldatmak da o kadar kolaydır.
• Korku, kaygı ve nefrete, düşüncelerimde ve yaşamımda yer yok.
• Korku insanı köleleştirir.
• Korku ve açgözlülük, aklın kötü kullanılmasına neden olur.
• Değişmez olan, işimize yaramaz.
• Daha yükseğe erişmek, ancak daha aşağıdakinden kurtulmakla olanaklı olabilir.
• Çeşm-i insaf gibi kâmile mizân olmaz,
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.
• Kim olduğumu bilmediğim zaman çevremdeki herkese HİZMET EDERİM; kim olduğumu bildiğim zaman ise çevremdeki herkesle BİR OLURUM.
• Az korkun, çok ümit edin; az yiyin, çok çiğneyin; az konuşun, çok ifade edin; az kızın, çok sevin.
• Bu dünyada bir insan/kişi olabilirsin fakat biri için bir dünya olabilirsin.
• Ben bir insanım ve insan olan hiçbir şey bana yabancı değildir.
• İnsan, bölünemeyen ve parçalara ayrılması olanaklı olmayan bir bütünlüktür.
• İnsan, idrak edebildiğine gereksinim duyar.
• İnsan, ne ise o olmaya yanaşmayan tek varolandır.
• İnsan, sadece, hayallerini gerçekleştirdiği oranda başarılıdır.
• İnsan, evrende var olan herşeyi, kısaca "evren bilgisi"ni içinde taşır.
• İnsan, bir yanıyla görmeyi arzu ederken, öte yanıyla da kör kalamaz.
• İnsana sığabilene âlem, âleme sığamayana insan denir.
• İnsanın hakikati, tüm hakikatlerin hakikatidir.
• İnsanın hareketleri, sözlerinden daha yüksek sesle konuşur.
• İnsanın değeri bir kesirle ifade edilecek olursa;

Payı gerçek kişiliğini gösterir,
Paydası da kendini ne zannettiğini.
Payda büyüdükçe, kesrin değeri küçülür.

• Bireyler arasında en eşit paylaşılan, akıldır.

• Kişilerin sözleri işitmeye gereksinimi vardır, ta ki gerçekler onlara sözlerden daha yüksek sesle konuşuncaya kadar.
• Eğer bir kişi, içinde bulunduğu toplumu aşmayı başaramıyorsa ve onun insanın kendi güçlerinin gelişimine destek mi, yoksa engel mi olduğunu farkedecek yetenekte değilse, gerçek insani özüne ulaşması hiçbir zaman olanaklı olmayacaktır.
• Başkalarının zihinlerini bilme arzumuz, kendi zihnimizi bilmeyişimizden dolayıdır.
• Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür fakat önce kendini değiştirmeyi düşünmek gerek.
• Birini sevmekle başlayacak herşey!
• Bir kişiyi köleleştirirsin aldırmaz, köle dersin kaldırmaz!
• Yaşamın ve çalışmanın temel amacı, kişinin başlangıçta olmadığı kişi olmasıdır.
• Beklemeyi bilen insan her şeyi elde edebilir.
• Düşüncelerinizi, kendi tercih ve kararınızla, hareket haline sokunuz.
• Düşüncelerimi seçme gücümün olduğunun farkındayım.
• Her problemin bir çözümü var ve bu çözüm her zaman içimde yatmakta.
• Ne geçmişe bağlıyım ne de gelecekle sınırlıyım. Şimdi, şu anda ve burada yaşıyorum.
• Dünyada herşey incelikten, bir tek insan kalınlıktan kırılır.
• Sonuna dek çaba gösterin ve asla kuşkuya düşmeyin, hiçbir şey o kadar zor değildir, araştırın yeter.
• Bir anlık sabır, kişiyi büyük felaketlerden kurtarabilir, sabırsızlık göstereceğin bir tek an, tüm yaşamı mahvedebilir.
• Bilgi ve ilerleme yolundaki insanı yolundan geriye çeviremezsiniz.
• Bilgi, kişiyi kuşkudan; iyilik, acı çekmekten; kararlı olmak da korkudan kurtarır.
• Bilenler konuşmuyor, konuşanlar bilmiyor.
• Düşünce rüzgâr, bilgi yelken, insanlık da kayığın kendidir.
• Duyduğumu unuturum, gördüğümü anımsarım, okuduğumu anlarım.
• "Niçin" diye sormak bir yere ulaştırmaz, "nasıl" diye sorun.
• Her bildiğini söyleme fakat söylediğini bil.
• Bilimsel ol ve bekle!
• Ölçüye saygı göster ve sev.
• Sana, seni gerek, seni!
• Arzu ve korkuyla hareket etmek bağımlılıktır, sevgiyle hareket etmek ise özgürlüktür.
• Devinim halindeki bilinç, mutluluktur.
• Başarmak, hayallerini gerçekleştirebilmektir.
• İçtenlik ve ciddiyet, olgunluğun işaretidir.
• Tüm mutluluk, farkındalıktan kaynaklanır.
• Üzerinde yoğunlaşılması gereken, ŞU ANDA ve BURADA'dır.
• Bu andan itibaren yaşamımın hâkimi benim.
• Değişim, ancak şimdi olabilir, gelecekte değil.
• Asıl olan, öğüt vermek değil örnek olmaktır.
• Sahte olanın reddi, özgürleştirici ve enerji vericidir.
• Cahilliğin başlangıcı yoktur ama sonu vardır.
• Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir.
• Ona güven ama dayanma!
• Bağımlılık, cesareti yok eder.
• Hırs, başarısızlığın son sığınağıdır.
• Duygular bilgilerle ters orantılıdır. Ne kadar az biliş varsa o kadar savunuş vardır.
• Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkum olmaktır.
• "Niçin" diye sormak bir yere ulaştırmaz, "nasıl" diye sorun.
• İki çeşit birey var.

1. Pasif (a. Düşünmeyen, b. Düşünmüş)
2. Aktif (Düşünen)

• Üretmenin iki temel koşulu:

1. Hızlı hareket etmek (acele etmeden)
2. Sabretmeyi bilmek

• Olmazsa Olmazlar (En Önemliler)

Kullanılagelenler ;
1. SAĞLIKÖZGÜRLÜK
2. ZAMAN ve ENERJİ
3. BİLGİ ve FARKINDALIK

Uygulanagelenler ;
1. DOĞA ve DOĞALLIK
2. UYUM ve BÜTÜNLÜK
3. GELİŞİM ve DEĞİŞİM

• Tüm bireylerin yaşamındaki ana konular;

• SOLUK
• BESLENME
• PSİKOLOJİ
• FİZYOLOJİ
• EŞEYSELLİK(SEKSOLOJİ)
• İLETİŞİM

• O ki, bilmiyor ama biliyor bilmediğini;
çocuktur
, onu eğitin/yetiştirin.
  O ki, bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini;
cahildir
, ondan uzakça durun.
  O ki, biliyor ama bilmiyor bildiğini;
(belki) uykudadır, onu uyandırın.
  O ki, biliyor ama biliyor bildiğini;
bilge kişidir
, onu izleyin.